Zoek door de kennisbank

Waarom voeg ik een performance cyclus toe? Wat past bij mijn organisatie?

De performance cyclus is een cyclus die je opstelt voor de hele organisatie. De cyclus geeft richting aan het ritme waarin de gebruikers feedback vragen, doelen stellen en reflecteren. Er wordt namelijk een minimaal aantal acties voorgesteld door de cyclus per periode. Hiermee wordt een norm vastgesteld met betrekking tot het gebruik van TruQu binnen de gehele organisatie. 

Wanneer er een gesprekscyclus in plaats is binnen de organisatie, zou je deze aan de performance cyclus binnen TruQu kunnen linken. Hiermee zorg je dat TruQu binnen de manier van werken verankerd, en vergroot je het succes van ontwikkeling. Bijvoorbeeld: Elk kwartaal wordt er binnen jouw organisatie een gesprek gevoerd. Je spreekt af dat er voor elk gesprek een reflectieverslag wordt gemaakt. Dit verslag dient als raamwerk voor het gesprek. Ook werkt iedereen per kwartaal aan een soft en een hard skill doel, dat voortvloeit uit dit gesprek. Dit resulteert in het werken aan minimaal twee doelen per kwartaal. Iedereen vraagt maandelijks minimaal twee keer feedback. Deze feedback momenten gaan minimaal een keer over de ontwikkeling die in TruQu staat, en minimaal een keer over een willekeurige andere taak of gebeurtenis op werk. 

De gebruikers zien een ‘to-do’ lijst rechtsboven in het dashboard, die ze activeert en motiveert om de acties te voltooien. Onder de ‘to-do’ lijst op het dashboard  wordt een tijdlijn weergegeven met de voltooide acties van de gebruiker binnen de cyclus. Verder worden gebruikers geactiveerd door e-mails over de acties binnen de cyclus. Meer informatie over de inhoud en timing van deze mails onder ‘Activatiemail’. 

Geen oplossing kunnen vinden?

Ons support team staat altijd voor je klaar