Zoek door de kennisbank

Ontvangen feedback

Vanuit je feedbackoverzicht open je je ontvangen feedback. Ook op je dashboard heb je de mogelijkheid je laatste ontvangen feedback in te zien onder ‘recente activiteiten’. Per feedback is het mogelijk er op te klikken en de details in te zien. Je kunt reageren, je feedback delen, er actiepunten aan koppelen of het afdrukken en opslaan.

Wanneer je feedback opent, zie je het volgende:

Geen oplossing kunnen vinden?

Ons support team staat altijd voor je klaar