Zoek door de kennisbank

Salesforce SSO configuratie

Door Salesforce te configureren als Identity Provider kunnen gebruikers aanmelden bij TruQu via Single Sign-On. Dat wil zeggen dat er geen TruQu wachtwoord moet worden ingevuld: TruQu en Salesforce werken samen om de identiteit van de gebruiker te bevestigen.

Om van deze functionaliteit gebruik te maken, dienen enkele items geconfigureerd te worden binnen de Salesforce org, alsook binnen TruQu.

  1. SalesForce dient geconfigureerd te worden als Identity Provider
  2. TruQu heeft bepaalde informatie nodig over de Salesforce org. Hiervoor kan de “metadata” als deel van de Identity Provider configuratie gedownload worden als XML bestand en worden doorgestuurd naar support@truqu.com
  3. Tenslotte dient er een Connected App aangemaakt te worden binnen de Salesforce org. Daarbij wordt er enerzijds ingesteld hoe Salesforce met TruQu kan communiceren, en anderzijds welke gebruikers gebruik mogen maken van TruQu.

Om de Connected App aan te maken, moeten bepaalde velden in Salesforce worden ingevuld.

In onderstaande configuratie-waardes dient <subdomein> steeds ingevuld te worden met een effectieve waarde.

Start URL: https://<subdomein>.truqu.com
Entity ID: https://<subdomein>.truqu.com/saml/metadata
ACS URL: https://<subdomein>.truqu.com/saml/consume
Subject type: Hier dient een property te worden geselecteerd waarvan de waarde overeenkomt met de emailadressen die binnen TruQu gebruikt worden. In de meeste gevallen is dit Username
Name ID Format: persistent

Wanneer al deze informatie is aangevuld en de doorgestuurde metadata door TruQu verwerkt is, wordt SSO via Salesforce geactiveerd.

Geen oplossing kunnen vinden?

Ons support team staat altijd voor je klaar