Zoek door de kennisbank

Hulp bij het maken van doelen

TruQu geeft je de mogelijkheid om doelen te stellen voor jezelf. Waar wil je aan werken en waar ontvang je graag feedback op? Over het algemeen stellen we doelen omdat doelen ons motiveren en richting geven aan ons gedrag. Maar, wat zijn nou de juiste doelen voor jou? Hieronder geven we jou tips om je te helpen de juiste doelen te stellen.

  • Wanneer je een doel stelt is het belangrijk om specifiek te zijn in de formulering van jouw doel. Wat ga je doen? Hoe ga je het bereiken? Het liefste maak je het doel ook meetbaar. Zo kun je zien of je het doel behaald hebt of niet;
  • Een doel moet moeilijk zijn, maar wel haalbaar. Een doel dat niet uitdagend genoeg is geeft geen voldoening. Tegelijkertijd zorgt een doel dat te lastig is juist voor een verlaagde motivatie. Denk dus goed na over een realistische doelstelling en stel een uitdagend maar haalbaar doel voor jezelf;
  • Tot slot is het belangrijk dat je feedback verzamelt over voortgang met betrekking tot jouw doel. Zonder feedback en eigen ingebrachte tussentijdse resultaten is het niet mogelijk om te weten wanneer jouw doel bijgesteld moet worden. Het is een doorgaand proces! 

Doelen zijn over het algemeen op te delen in twee soorten. Wanneer je een ontwikkeldoel opstelt, leer je een nieuwe competentie en wil je graag verbeteren. Wanneer je een prestatiedoel opstelt, doe je dit om te laten zien dat je een competentie of vaardigheid al bezit. Denk dus goed na over waarom je een doel stelt wanneer je het doel formuleert!

  • Voorbeeld ontwikkeldoel: Ik wil graag leren effectief te onderhandelen en mijn overtuigingskracht te vergroten;
  • Voorbeeld prestatiedoel: Ik wil de beste deal behalen van het kwartaal.

Ontwikkeldoelen resulteren uiteindelijk in hogere prestatie dan prestatiedoelen, hoewel het mogelijk meer tijd kan kosten voordat dit te zien is. Zie het als een investering! Aan de hand van de target module is het mogelijk om de (prestatie)doelen kwantificeerbaar te maken. Zo wordt het makkelijk om vooruitgang binnen prestatiedoelen in te zien. 

Het meetbaar maken van (ontwikkel)doelen is mogelijk via het toevoegen van actiepunten. Nadenken over concrete acties om jouw doel te behalen zorgt ervoor dat het doel specifieker wordt en dat inzichtelijk is welke concrete acties gedaan moeten worden om jouw doel te bereiken. Een voorbeeld van een actiepunt voor bovenstaand ontwikkeldoel zou het lezen van een boek over effectief onderhandelen zijn, of het uitvragen van feedback bij iemand waarmee je wel eens hebt onderhandeld. 

Kijk naar de doelen van je organisatie

Een manier om inspiratie te vinden voor jouw doelen is door te kijken naar de doelen van jouw organisatie. Wat ziet de organisatie graag bij haar medewerkers? Als jouw organisatie bijvoorbeeld teamwork als een belangrijke  competentie ziet, dan kun je dit meenemen wanneer je een persoonlijk doel stelt. Let er wel op dat je zelf gemotiveerd bent voor jouw doel! Het stellen van jouw eigen doelen is effectiever dan wanneer je het gevoel hebt dat anderen jouw doel opleggen. De doelen module geeft verdere inspiratie voor mogelijke onderwerpen voor doelen die jou kunnen ondersteunen in jouw ontwikkeling.

Geen oplossing kunnen vinden?

Ons support team staat altijd voor je klaar